7.jpg

ANDREI GARBA - CERAMISTUL

Modestul atelier al lui Andrei Gârbă s-a arătat într-o sâmbătă obișnuită. Aerul din încăpere inspiră o profundă liniște, în care dorm tăcute cele două cuptoare mari din care ceramistul naște povești. Mirosul lutului neprelucrat păstrează în el secretul unui vechi meșteșug românesc, unul pe care timpul nu se-ndură să îl uite: lucrul în ceramică.  

Andrei Gârbă duce mai departe o moștenire de familie, una care-i atât a lui, cât și a Clujului întreg. În atelierul plin de ceramici curate și lumină, valorile tânărului se așează peste fiecare obiect și le imprimă suflet. Meșteșugul ceramistului își trage șeva din povestea lui și dă viată altora noi, cu răbdare și o nesecată pasiune.  

Ceramistul imprima în fiecare bucățică de lut alb o fărâmă din înțelepciunea lui, pe care o modelează apoi dintr-o veche tradiție, până când se naște un obiect cu personalitate și suflet.  

Făuritorul de ceramici pune cu migală viată în povestea lui de lut alb, iar fiecare lucrare care iese din atelierul lui trăiește o viață proprie, una izvorâtă din valorile unuia dintre cele mai frumoase meșteșuguri românești.  

Foto/Video: Matei Plesa
Text: Ioana Hurjui